Dlaczego my?

Jeżeli Twoje dziecko wymaga specjalistycznej terapii wynikającej z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm lub niepełnosprawności sprzężone, to Szkoła w Domu jest najlepszym rozwiązaniem.

Szkoła w Domu to oferta Terapeutycznej Szkoły Podstawowej przeznaczona dla dzieci, które z różnych względów realizują obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. edukacja domowa).

Wspieramy edukację domową uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kładąc szczególny nacisk na specjalistyczne terapie.

Pracujemy w całej Polsce, z najlepszymi specjalistami. Skąd wiemy, że są najlepsi? To proste - wskazują ich nam rodzice. U nas rodzic decyduje z kim terapie ma mieć jego dziecko.

Słuchamy rodziców!

Jeżeli Twoje dziecko wymaga specjalistycznej terapii wynikającej z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm lub niepełnosprawności sprzężone, to Szkoła w Domu jest najlepszym rozwiązaniem.

Szkoła w Domu to oferta Terapeutycznej Szkoły Podstawowej przeznaczona dla dzieci, które z różnych względów realizują obowiązek szkolny poza szkołą (tzw. edukacja domowa).

Wspieramy edukację domową uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego kładąc szczególny nacisk na specjalistyczne terapie.

Pracujemy w całej Polsce, z najlepszymi specjalistami. Skąd wiemy, że są najlepsi? To proste - wskazują ich nam rodzice. U nas rodzic decyduje z kim terapie ma mieć jego dziecko.

Słuchamy rodziców!

Nasza misja

Naszą misją jest stworzenie najdoskonalszych warunków do prowadzenia specjalistycznych terapii wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego naszych uczniów. Chcemy, by rodzice, niezależnie od miejsca zamieszkania, w najwyższym stopniu decydowali o tym, z jakimi specjalistami będą miały zajęcia ich dzieci. Jesteśmy prawdopodobnie jedynym podmiotem oświatowym w Polsce, który w tak elastyczny sposób podchodzi do problematyki dostosowania zajęć terapeutycznych do potrzeb dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i jego rodziny.

Chcesz wiedzieć więcej?

  • twoje dziecko jest w podstawówce?
  • ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na spektrum autyzmu lub niepełnosprawności sprzężone?
  • szkoła rejonowa nie zapewnia terapii wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, lub realizuje je na niezadawalającym poziomie?

Napisz do nas!

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna:
Imię i nazwisko ucznia:
Data urodzenia ucznia:
Twój numer telefonu:
Twój e-mail:
Województwo:
Uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na:
Niepełnosprawność intelektualna w stopniu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem formularza przez formularz zapisu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Fundacja "Jaś i Małgosia" Szkoły i Placówki Terapeutyczne.

Nasze dane:
Terapeutyczna Szkoła Podstawowa

Sekretariat: ul. Boh. Warszawy 31-35, lok. 405, 78-400 Szczecinek
Zajęcia stacjonarne: ul. Klasztorna 11, 78-400 Szczecinek